Aanbod

Het aanbod bestaat o.a. uit:

* Bijles voor leerlingen uit alle groepen basisonderwijs en voor alle vakken.
* Voorbereiding entreetoets groep 7 basisonderwijs.
* Voorbereiding en training Citotoets/Eindtoets groep 8 basisonderwijs.
* Huiswerkbegeleiding alle klassen van het voortgezet onderwijs.

Bijles:

Wij:
* Helpen de achterstand in een bepaald vak weg te werken.
* Geven extra uitleg over bepaalde onderwerpen.
* Geven bijles aan basisschoolleerlingen en besteden extra aandacht aan taal,    rekenen, lezen, schrijven, studievaardigheden etc. In principe kun je voor alle    schoolvakken terecht bij "Leren en meer".

Voorbereiding Entreetoets en Citotoets:

* Wij helpen leerlingen met de voorbereiding van de EntreeToets groep 7.
* De Citotoets groep 8.

We oefenen de Entreetoets groep 7 en Cito eindtoets groep 8 om kinderen te laten wennen aan de vraagstelling en opdrachten die voorkomen in de toets. Op deze manier kunnen we eventuele struikelblokken bij kinderen opsporen en wegwerken. Vaak begrijpen leerlingen de vraagstelling niet en hebben daardoor moeite met het invullen van het juiste antwoord. Door veel te oefenen krijgen leerlingen inzicht in de vraagstelling zodat zij met meer zelfvertrouwen aan een toets kunnen beginnen.

Aanbod Basisonderwijs
Aanbod onderwijshulp basisonderwijs:

* Ondersteuning voor alle groepen en alle vakken. Deze ondersteuning kan    algemeen zijn, maar ook gericht op het oefenen van proefwerken, toetsen of    werkstukken. Verder kunnen we, waar nodig, specifieke onderdelen binnen    vakken extra aandacht geven.
   o.a.

Nederlands:

Spelling en Grammatica
Woordenschat
Begrijpend lezen
Schrijven

Rekenen:

Getalbegrip en tellen
Optellen en aftrekken
Deelsommen
Verhoudingen
Meten
Informatieverwerking
Breuken
Procenten
Tabellen en grafieken
Diverse onderdelen rekenen naar behoefte van de leerlingen

Aanbod voortgezet onderwijs

Huiswerkbegeleiding voor alle klassen van het voortgezet onderwijs:

Ondersteuning bij het organiseren, plannen, structureren en maken van het huiswerk van de brugklasser.
Ondersteuning voor alle klassen in het voorgezet onderwijs. Deze ondersteuning kan algemeen zijn, maar ook gericht op het oefenen van proefwerken, toetsen of werkstukken. Verder kunnen we indien nodig specifieke onderdelen binnen vakken extra aandacht geven.