Werkwijze

Intakegesprek:

* U maakt een afspraak bij "Leren en meer" voor een vrijblijvend kennismakings-    c.q. intakegesprek.
   Het maken van een afspraak kan zowel telefonisch als via e-mail.

* Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u wat de knelpunten zijn op het
   gebied van de leerontwikkeling van uw kind.

* Een plan van aanpak wordt opgesteld, om gericht te kunnen werken en hulp te    bieden daar waar nodig is.

* Inschrijving voor begeleiding vanuit "Leren en meer" zal via een inschrijfformulier    gaan. In overleg wordt overeengekomen op welke dagen en tijden uw kind bij ons    terecht kan.

* Voor een goede organisatie werken wij op afspraak, het is daarom van belang dat
    u afmeldingen en wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft.

* Soms vragen wij aan kinderen om materialen van huis/school mee te nemen.    Kinderen uit het voortgezet onderwijs nemen zelf hun schoolboeken mee zodat zij    aan hun huiswerk kunnen werken.

* Woordenboeken en computers zijn aanwezig.

* Ouders kunnen altijd met vragen bij ons terecht, gelieve niet tijdens de lesuren.    Mochten er vragen van onze kant zijn dan zullen wij natuurlijk contact met u    opnemen.